Logo    
  Academy for Advanced: Training, Consulting & Production
Skip Navigation Links
Home
UslugeExpand Usluge
Kontakti
O nama
Skip Navigation LinksHome
Hodajmo uspravno
Mi ne znamo sve, ali znamo dovoljno.
A4ATCP vam nudi kompletnu IT uslugu  na Microsoftovoj platformi:
Prethodni događaji
 • Sinergija 11
  SQL Server Developer Tools, Codename "Juneau"
  Predavač: Dragoslav Ogar. Datum: 19.10.2011.

  Sa SQL Serverom Denali stižu SQL Server Developer Tools, trenutno poznatiji kao Juneau. Iako još nemaju implementiranu punu snagu (biće u finalnoj verziji), nedvosmisleno predstavljaju pravo osveženje za developere baza podataka, jer omogućavaju razvijanje, testiranje, refaktorisanje i održavanje baza podataka na prepoznatljivi način Microsoft Visual Studioa. Ili još jednostavnije rečeno, to jeste alat iz Visual Studiovog razvojnog okruženja. Developeri više ne moraju da rade u dva okruženja (SSMS i VSE) jer je developerski deo SSMS-a ugrađen u VSE sa potpunom interaktivnošću između projekata različitih namena (aplikativni i db-ovski) koji su ranije morali biti vođeni odvojeno, sa ručnom sinhonizacijom. Cela prezentacija će biti jedan veliki demo, pri čemu će Juneau biti prikazan u interakciji sa SQL Serverom 2008 R2, jer te alate može instalirati nezavisno od SQL Server Denali verzije, i koristiti i sa SQL Serverom 2005 i SQL Server Azure.

  Preuzmite prezentaciju
  Preuzmite kod
 • Sinergija 11
  OData kao srednji sloj višeslojne aplikacije
  Predavač: Dragoslav Ogar. Datum: 19.10.2011.

  Open Data Protocol (OData) je REST-ful protokol za razmenu podataka preko weba i prerasta u novi standard za servise bazirane na podacima. Uklanjanjem SOA arhitekture bazirane na komunikaciji klijenta sa korisnički definisanim metodama (funkcijama) servisa, REST donosi neuporedivo brži razvoj i daleko jednostavnije održavanje servisa, pogotovo onih kod kojih "teški" koncepti (poput transakcija) nisu od dominantnog značaja za rad aplikacije. Kroz demo će biti prikazno koliko je jednostavno napraviti WCF Data Service (MS OData za .NET platformu) nad klasičnim izvorima podataka (SQL Server), kako iskoristiti Cloud i SharePoint 2010 kao već pripremljene OData izvore, kao i nekoliko načina na koje možete upotrebiti podatke bazirane na OData servisima (WPF, Excel, PowerPivot, SSRS).

  Preuzmite prezentaciju
  Preuzmite kod
 • Nagrađeno predavanje na Sinergiji 11
  Visual Studio LightSwitch za poslovne korisinike
  Predavač: Dragoslav Ogar. Datum: 20.10.2011.

  Microsoft Visual Studio LightSwitch je specijalno iskrojen IDE za pravljenje poslovnih aplikacija za rad sa podacima, izgrađenih na postojećim .NET tehnologijama i Microsoft platformama. LightSwitch pojednostavljuje developerski proces omogućavajući vam da se koncetrišete na poslovnu logiku, prepuštajući LightSwitchu brigu o podrazumevanim tehničkim poslovima. Kroz demo će biti prikazano koliko je jednostavno pretočiti poslovne ideje u proizvodnu aplikaciju bez ijednog reda programskog koda, istovremeno praveći proizvod koji naknadno developeri mogu pretvoriti u kompletnu višeslojnu aplikaciju dodavanjem isključivo tehničkih detalja. Posmatrano konceptualno, demo će pokazati kako je moguće na jednostavan način ostvariti mnogo bolju saradnju između biznis orijentisanih poslovnih korisnika i programerskih razvojnih timova. Demo na ovoj prezentaciji logički predstavljaju prvi deo razvoja aplikacije. Developerski nastavak razvoja aplikacije možete videti na prezentaciji "Visual Studio LightSwitch za developere".

  Preuzmite prezentaciju
  Preuzmite kod
 • Sinergija 11
  Visual Studio LightSwitch za developere
  Predavač: Dragoslav Ogar. Datum: 20.10.2011.

  Microsoft Visual Studio LightSwitch je specijalno iskrojen IDE za pravljenje poslovnih data aplikacija, izgrađenih na postojećim .NET tehnologijama i Microsoft platformama. Njime napravljene aplikacije su 3-slojne: korisnički interfejs je Silverlightovski, logički i data slojevi su izgrađeni na WCF RIA Servicesima i Entity Frameworku, hostovane su na ASP.NET frameworku, a primarna stovarišta za podatke su Microsoft SQL Server Express, Microsoft SQL Server i Microsoft SQL Azure. Pored toga, LS aplikacije mogu koristiti podatke dobijene od Microsoft SharePointa i drugih WCF RIA Servicesa. Demo na ovoj prezentaciji logički predstavljaju drugi deo razvoja aplikacije. Razvoj poslovnog dela aplikacije možete videti na prezentaciji "Visual Studio LightSwitch za poslovne korisinike".

  Preuzmite prezentaciju
  Preuzmite kod
 • Web Fu 2011
  ASP.NET MVC 3
  Predavač: Dragoslav Ogar. Datum: 30.03.2011.

  MVC arhitekturalni šablon je implementacija koncepta starog više od desetak godina na osnovu kog se aplikacija razlaže na tri glavne komponente: model, pogled i kontroler. ASP.NET MVC je framework za izradu skalabilnih, web standardizovanih aplikacija korišćenjem jasno definisanog MVC arhitekturalnog šablona, na bazi ASP.NET-a i .NET Frameworka. Verzija 3 poseduje moćni Razor View Engine, Dependency Injection i Global Action Filters implementacije, jQuery Validation i JSON Binding.

  Preuzmite prezentaciju
  Preuzmite kod
 • NetWork 01
  OData, EF, LINQ: Da li je SQL jeziku vreme za penziju?
  Predavač: Dragoslav Ogar. Datum: 17.03.2011.

  Gotovo pola veka aplikacije koriste RDBMS-ove za čuvanje podataka. Zbog toga, bilo je potpuno prirodno koristiti njihov jezik, SQL, za upravljanje tim istim podacima. No, nove tehnološke mogućnosti i koncepti sa sobom uvek donose preispitivanje starih navika. U poslednjih par godina, prethodno opisani scenario je malo narušen, pre svega pojavom XML-a. Počev od ove godine, 2010, i najezde prilično stabilnih noviteta, starom scenariju, sa dominantnim SQL jezikom, slede ozbiljna preispitivanja. Odgovor na naslovno pitanje potražićemo kroz prikaz WCF Data Servicesa i njihovih mogućnosti da ponude podatke kao REST podatke pomoću Odata protokola. Zahvaljujući Entity Frameworku pristup podacima možemo podići na visok nivo apstrakcije, a za postavljanje upita i ažuriranje podataka, nezavisno od spremišta u kom se oni nalaze, upotrebićemo LINQ. Nerealno bi bilo očekivati da dobijete konačan odgovor na pomenuto pitanje, ali, u ovoj sesiji napravićemo Windows i Web demo aplikacije, a da nećemo napisati nijednu SQL rečenicu.

  Preuzmite prezentaciju
  Preuzmite kod
 • Sinergija 10
  5 developerskih zabluda o korišćenju SQL Servera
  Predavač: Dragoslav Ogar. Datum: 18.11.2010.

  Ova interaktivna i demo bazirana sesija posvećena je pre svega developerima SQL Servera i aplikativnog softvera, koji imaju dovoljno iskustva u pisanju T-SQL upita, povezivanju više tabela i skladištenjem poslovne logike u obliku procedura. Takođe, posvećena je i svim administratorima SQL Servera kojima je u opisu posla održavanju i razmatranju sledećih pojmova: indeksi, transakcije, obrade grešaka, trigeri, uskladištene procedure. Prethodno pomenuti pojmovi vrlo brzo postanu neizostavni deo svakodnevnice svih onih IT profesionalaca koji imaju dodir sa SQL Serverom. Što za direktnu posledicu ima brzo nagomilavanje praktičnog znanja. Neka od tih znanja se baziraju i na pretpostavkama, koje su najčešće tačne. Problem predstavljaju netačne pretpostavke, jer (podsećanja radi) svaki zaključak na osnovu netačne pretpostavke je tačan, ali samo u logici, dok u praksi to vrlo često nije istina. Ako vas interesuje imate li zabluda o indeksima, transakcijama, obradama grešaka, trigerima i/ili uskladištenim procedurama ova sesija vam može dati odgovor.

  Preuzmite prezentaciju
  Preuzmite kod
 • Najbolje ocenjeno predavanje na Sinergiji 10
  Silverlight – Business Application, 3. deo (LightSwitch)
  Predavač: Dragoslav Ogar. Datum: 18.11.2010.

  Microsoft Visual Studio LightSwitch je specijalno iskrojen IDE za pravljenje poslovnih data aplikacija, izgrađenih na postojećim .NET tehnologijama i Microsoft platformama. Njime napravljene aplikacije su 3-slojne: korisnički interfejs je Silverlightovski, logički i data slojevi su izgrađeni na WCF RIA Servicesima i Entity Frameworku, hostovane su na ASP.NET frameworku, a primarna stovarišta za podatke su Microsoft SQL Server Express, Microsoft SQL Server i Microsoft SQL Azure. Pored toga, mogu koristiti podatke dobijene od Microsoft SharePointa i drugih WCF RIA Servicesa. LightSwitch poseduje grafički dizajner za dizajniranje entiteta i njihovih relacija, upita za entitete i UI ekrana. Logiku možete pisati na Visual Basic i Visual C# jezicima. Trenutnu dilemu u developerskoj zajednici, da li je to proizvod za male mace ili prave tigrove, lakše ćete razrešiti nakon što ga vidite na delu.

  Preuzmite prezentaciju
  Preuzmite kod
 • Sinergija 10
  Silverlight – Business Application, 2. deo (WCF RIA services, MVVM i Expression Blend 4)
  Predavač: Dragoslav Ogar. Datum: 17.11.2010.

  U ovo demo baziranoj sesiji prepravićemo demo napravljen u sesiji „Silverlight – Business Application, 1. deo (WCF RIA services, XAML i VS 2010 Designer)“, oslanjajući se na MVVM arhitekturalni šablon. MVVM predstavlja koncept, a ne projektni šablon, na osnovu kog se kompletan developerki sadržaj iz prezentacionog elementa (pogleda) izmešta u modele pogleda čime se dobija neuporedivo čistiji i lakše održiv kod. Zahvaljući izmeštanju prezentacione logike, obezbeđen je preduslov za formiranje unit i ostalih testova funkcionalnosti aplikativnog softvera, što je jedan od najvećih izazova svih današnjih aplikacija. Expression Blend je interaktivna WYSIWYG alatka za dizajniranje korisničkog intefejsa za web i desktop (Silverlight i WPF) aplikacije, „zamagljivanjem“ razlike između njih. Iako Expression Blend 4 poseduje mnoštvo sjajnih mogućnosti (Sketchflow, ...), u demou će biti ukratko prikazane isključivo mogućnosti za dizajniranje korisničkog intefejsa, u kombinaciji sa popravljenim Visual Studio 2010 dizajnerom.

  Preuzmite prezentaciju
  Preuzmite kod
 • Sinergija 10
  Silverlight – Business Application, 1. deo (WCF RIA services, XAML i VS 2010 Designer)
  Predavač: Dragoslav Ogar. Datum: 16.11.2010.

  Silverlight omogućava izradu veoma modernih zabavnih aplikacija, bogatog izgleda (RIA). Najveći problem poslovnih n-slojnih RIA aplikacija, održavanje poslovne logike na klijentskoj strani, rešen je zahvaljujući WCF RIA Servicesima. Oni, poslovnu logiku na klijentskoj strani održavaju nevidljivo, automatski, zahvaljujući sopstvenim framework komponentama, alatkama i servisima. Koliko su nove dizajnerske mogućnosti XAML programiranja u Visual Studiou 2010 zaista dobre, kao i kako se prave i primenjuju WCF RIA Servicesi, biće prikazano demoom (aplikacija od nule).

  Preuzmite prezentaciju
  Preuzmite kod
  Preuzmite db skriptove
 • Nagrađeno predavanje na Sinergiji 10
  OData, EF, LINQ: Da li je SQL jeziku vreme za penziju?
  Predavač: Dragoslav Ogar. Datum: 16.11.2010.

  Gotovo pola veka aplikacije koriste RDBMS-ove za čuvanje podataka. Zbog toga, bilo je potpuno prirodno koristiti njihov jezik, SQL, za upravljanje tim istim podacima. No, nove tehnološke mogućnosti i koncepti sa sobom uvek donose preispitivanje starih navika. U poslednjih par godina, prethodno opisani scenario je malo narušen, pre svega pojavom XML-a. Počev od ove godine, 2010, i najezde prilično stabilnih noviteta, starom scenariju, sa dominantnim SQL jezikom, slede ozbiljna preispitivanja. Odgovor na naslovno pitanje potražićemo kroz prikaz WCF Data Servicesa i njihovih mogućnosti da ponude podatke kao REST podatke pomoću Odata protokola. Zahvaljujući Entity Frameworku pristup podacima možemo podići na visok nivo apstrakcije, a za postavljanje upita i ažuriranje podataka, nezavisno od spremišta u kom se oni nalaze, upotrebićemo LINQ. Nerealno bi bilo očekivati da dobijete konačan odgovor na pomenuto pitanje, ali, u ovoj sesiji napravićemo Windows i Web demo aplikacije, a da nećemo napisati nijednu SQL rečenicu.

  Preuzmite prezentaciju
  Preuzmite kod
 • Sinergija 09
  Entity Framework 4.0
  Predavač: Dragoslav Ogar. Datum: 18.11.2009.

  Zaboravite Datasetove. MS osnova za rad sa podacima, za duži niz godina, je stigla. Uz pregršt sjajnih noviteta, tu je Model First šablon, na osnovu kog dizajn baze podataka postaje samo posledica.

  Preuzmite sadržaj
 • IT Managers day
  Solutions for business intelligence and analytics
  Predavač: Dragoslav Ogar. Datum: 05.05.2009.

  Microsoft zaista nudi kompletnu platformu za poslovno obaveštavanje. O vrednostima pravovremenog i pouzdanog izveštavanja nema smisla trošiti reči. Danas još uvek možemo uhvatiti voz koji ubrzava, i koji će dogodine obezbediti sjajne uslove da vratite ogroman deo uloženih sredstava u kupovinu licenci.
  Vreme je.
  Preuzmite sadržaj
 • MS TechNet
  SQL Auditing
  Predavač: Dragoslav Ogar. Datum: 24.04.2009.

  Neverovatno jednostavno možete podesiti nadgledanje najzanimljivijih događaja SQL Servera 2008.
  Preuzmite sadržaj
 • Jedno od 5 najboljih predavanja na Sinergiji 08
  Entity Framework (I i II deo)
  Predavač: Dragoslav Ogar. Datum: 16.10.2008.

  Isuviše dugo traje borba projektnih uloga arhitekata i developera prilikom izrade ovakvih aplikacija. Sa jedne strane, oni moraju modelirati entitete, relacije i logiku zasnovanu na rešavanju poslovnih problema i izazova, a istovremeno moraju dizajnirati objekte endžina za podatke koji će ih pohranjivati, i po potrebi očitavati. Vrlo često podaci su rasprostrti kroz mnoštvo sistema za pohranjivanje, sa zasebnim protokolima za komunikaciju. Čak i kada aplikacija radi sa podacima spremljenim u jednom stovarištu, još uvek je izuzetno teško izbalansirati zahteve spremišta za podatke i efikasnog i lako održivog aplikativnog koda.

  EF je developerima obezbedio da podatke „dožive“ kao objekte i svojstva, a da pri tome „gotovo“ uopšte ne zavise od dizajna sistema za pohranjivanje podataka, kroz uvođenje osetnog nivoa apstrakcije. Izgrađen nad ADO.NET 2.0, EF koristi svu njegovu snagu, na krajnje nevidljiv način, ostavljajući prostora za arhitekte da organizuju čuvanje podataka na najekonomičniji način. Obzirom da predstavlja konceptualni dizajn i koda i podataka, predstavlja idealnu tačku za pravovremenu komunikaciju gotovo svih uloga u projektnom timu.

  Ideja i implementacija dostojna 10-godišnjeg čekanja (bar toliko je prošlo od kako su aplikacije trebale postati tro- ili više-slojne).
  Preuzmite sadržaj
 • SQL Server 2008 dan lansiranja
  Novine u razvoju i administraciji SQL Servera
  Predavač: Dragoslav Ogar. Datum: 09.04.2008.

  SQL Server 2008 je stigao.
  Preuzmite sadržaj
 • Sinergija 07
  ETL rešenje: SSIS kao osnova TextMininga RSS Feeda 2.0
  Predavač: Dragoslav Ogar. Datum: 17.10.2007.

  Nijedno savremeno BI rešenje ne može da se zamisli bez kvalitetnog ETL procesa, kojim se podaci pretvaraju u upotrebljive informacije. Microsoft je uz SQL Server 2005 (biće ih i u SQL Serveru 2008) isporučio SQL Server Integration Services koji su više od servisa za izdvajanje (Extracting), pretvaranje (Transforming) i učitavanje (Loading).
  Uz obilje novih komponenti koje zamenjuju stare DTS komponente, zaista nije teško napraviti upotrebljive pakete, koji se mogu i samostalno koristiti u različitim situacijama. Ključna ideja predavanja je da se prikažu mogućnosti SSIS paketa u radu sa neuobičajenim izvorima (rss, blog, xml), uz objašnjenje i korišćenje neuobičajenih komponenti (Web Service Task, XML Source, Term Lookup, Aggregate, Conditional Split), kao i neuobičajenog odredišta, DataReader Destinationa, koje će predstavljati „in-memory“ izvor podataka za SSRS izveštaj.

  U pratećem demou moći ćete da vidite kako da SSIS paket upotrebite tako da ostvarite DataMining nad RSS Feed 2.0 podacima koje možete preuzeti direktno sa Interneta i pretvoriti ih u kvalitetan izveštaj uz pomoć SQL Server Reporting Servicea, bez ikakvog perzistiranja („u letu“).
  Preuzmite sadržaj
Kontaktirajte nas
Možete nas kontaktirati u bilo kom trenutku i iz bilo kog razloga.

O nama 
A4A daje novi (stari) smisao frazi "poslovni partner". Kod nas to zaista znači poslovni prijatelj.

MVP for SQL Server 
Dragoslav Ogar je MVP for SQL Server.

Naša partnerska lista 
Lepo je imati ovakve poslovne prijatelje.

Workshopovi 
Oblasti za koje možemo da vam organizujemo workshopove su:
 • SQL Server
 • Business Intelligence
 • .NET Framework Development
 • Microsoft Visual Studio .NET

Copyright © A4ATCP 2006. All Rights Reserved